Düzey ...

Kur,
Düzey,
Seviye.
Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.
Bir kurs' un basamaklarından her biri, kur.
Bir nokta, çizgi, yüzey vb. yatay düzleme göre yükseklik ya da alçaklık derecesi. 
Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye.
İngilizce, level. 
Fransızca, niveau.

Yörelere göre başka anlamları;
Düzlük yer.
Sıra,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ