Değer, kıymet ...

Kadir,
Kadr,
Arapça kadr, kadir, (ﻗﺪﺭ)
Eskidilde, Değer, kıymet, itibar.
Değer, kıymet,
İtibar, şeref.
Rütbe, paye.

Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.
Derece, ölçü, miktar,
Güçlü, gücü yeter, erkli.
Kadir gecesi.
Kadife.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ