Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili...

Allame,
Arapça, allame, (ﻋﻼّﻣﻪ).
Arapça allam kelimesinden türetilmiştir.
Çok alim, çok bilgili, her şeyi bilen, her ilimde üstat olan kimse.
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili.
Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili.
Pek büyük alim.
Çok büyük alim. 
Meşhur olmuş büyük mütefekkir. 
Her ilimde ihtisas sahibi.
Büyük alim.
Alim kelimesinin mübalağalı ismidir.
Bilginlerin en bilgilisi.
Büyük bilgin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ