Bir yerin nerede bulunduğunu pusula ile ölçme...

Kerteriz,
Rumca, Kerteriz.
İtalyanca, Karatarise(caratare),
Yunanca, Karatarise, kartarizo.
Bir yerin nerede bulunduğunu pusula ile ölçme.
Balıkçıların denizde sığlıkları belirlemek için kullandıkları işaretlerin bütünü, her biri.
Balıkçıların denizdeki sığlıkları belirlemek için kullandıkları işaretler.
Pusula kertelerine bakarak bir noktanın gemiye göre hangi yönde ve ne kadar mesafede olduğunu belirleme.
 
Kerteriz noktası: 
Geminin bulunduğu yeri anlamak için kerteriz almaya yarayan fener kulesi, duba, şamandıra gibi şeylerin harita üzerindeki yeri.

Kerteriz kelimesinin başka anlamları;
Halk ağzında, Maksat, amaç, gizli niyet.
Geçit, boğaz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ