Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk ...

Lobi,
İngilize, lobby.
Fransızca lobby.
Çıkar topluluğu.
Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk.
Ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinin topluluğu.
Çıkar sağlamak amacıyle bir araya gelerek parlamento, basın ve nüfuzlu çevrelerde siyasetlerini geçerli kılmaya çalışan kimselerin meydana getirdiği topluluk.

Lobi kelimesinin diğer anlamları;
Dalan,
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan.
Otel, tiyatro vb. yerlerde girişe yakın geniş yer.
Tiyatro, otel vb. yerlerde girişe yakın geniş yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ