Ahmet Refik'in bir kitabı ...

Lale Devri,

Ahmet Refik'in bir kitabı.
Ahmet Refik Altınay,
(1881, Beşiktaş - 10 Ekim 1937), 
Türk tarihçi, yazar, şair, 
Darülfünun tarih müderrisi ve yüzbaşı.
1880 yılında İstanbul' da doğdu. Beşiktaş ve Kuleli Askeri İdadi' lerini bitirerek Harbiye' yeye girdi. Mezun olup orduya katıldı. 
Bir süre askeri okullarda Coğrafya ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Gazetelerde yazılar yazdı. İkdam gazetesi, Yeni Mecmua gibi gazete ve dergilerde çalıştı. 

II. Meşrutiyet' in ilanından sonra Harp Okulu' nda tarih öğretmenliği yaptı. Osmanlı Tarih Encümeni üyesi oldu. Ahmet Refik, bir süre askeri sansür müfettişliği de yaptıktan sonra emekli oldu. Daha sonra tekrar orduya çağrılan Ahmet Refik, yazarlık ve hocalık yaptı. I. Dünya Savaşı' ı sonrasında Darülfünun' da müderrislikte bulunduktan sonra Türk Tarih Encümeni Başkanlığı' na getirildi. Ahmet Refik, 1933 yılında Üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.

1937 yılında İstanbul' da öldü.

Ahmet Refik' in Eserleri;
Anadolu'da Türk Aşiretleri, Asırlar Boyunca İstanbul Hayatı,
Baltacı ve Büyük Petro, Bizans İmparatoriçeleri, Büyük İskender,
Bizans Karşısında Türkler,
Ege ve Yunan Tarihi
Eski İstanbul, Eski Türklerde Dram Sanatı, Eski Şiirimizin Ustaları,
Eski Dünya Tarihi / Büyük Dünya Tarihi.
Fatih Devrinde Alimler, Sanatkarlar ve Kültür Hayatı, Fatih ve Bellini,

Gazevat-ı Zelile-i Peygamberi, Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı Felaket Seneleri (1683-1699),
Haçlılar, Her Gün Bir Ediple,
Hüseyin Rahmi Gürpınar Hayatı, Hatıraları, Eserleri, Münakaşaları, Mektupları,
Hz. Muhammedin Gazaları,
İhtiraslı kadınlar, İstanbul Nasıl Eğleniyordu. 
Kadınlar Saltanatı (1094-1058), Kafes ve Ferace Devrinde İstanbul, 
Kafkas Yollarında İki Komite İki Kıtal, Katip Çelebi, Küçüklere Tarih Dersi, 
Köprülüler,
Lale devri,
Mazide Erdemli, Meşrutiyet Tiyatrosu, Mimar Sinan.
Muhteşem Süleyman'ın Viyana Kuşatması,
Ocak Ağaları,
On Altıncı Asırda Rafizilik ve Bektaşilik, Osmanlı Devrinde Zorbalar, Osmanlı Kumandanları,
Osmanlı'nın Felaket Seneleri (1683-1699), Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri,
Osmanlı'da Hoca Nüfuzu, Osmanlının Zafer Sayfaları,
Prut Seferi-1711 
Sokollu,  Sultan Cem,
Tarihte Osmanlı Neferi, Turhan Valide, Türk Tiyatrosu Tarihi, Türkler ve Kraliçe Elizabet,
Viyana Önünde Türkler,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ