Yaradılış, huy, karakter, mizaç ...

Meşrep, 
Meşreb.
Huy, Adet, Ahlak.
Yaradılış, huy, karakter, mizaç.
Arapça meşreb, meşrep, (ﻣﺸﺮﺏ).
Arapça, içmek anlamına gelen şurb kelimesinden türetilmiş.
Su içilen yer.
Kişinin meylettiği şey.
Eski dilde Davranış biçimi.
Bir kimsenin yaratılışında bulunan huy, yaratılış, tabiat, mizaç, karakter.
Davranış biçimi, yaşayış tarzı, gidiş, yol, meslek.
Manevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
Gidiş.
İçmek. 
İçilecek yer.
Fehmetmek.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ