Vasilik...

Vesayet,
Vasilik.
Vasi,
(Visayet),
Vasiyet.
Visayet,
Tutela,
Kasırlık.
Tembih, emir. 
Tavsiye. 
Arapça vesayet, (ﻭﺻﺎﻳﺖ) 
Vasilik, vasi olma.
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayan kimseleri koruma altına alma görevini yapan kurum.

Küçüklerin ve mahcurların (hacir altına alınmış kişilerin) korunması amacıyle özel hukukta düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini gösteren kurum.
Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ