Uçabilen yabani veya evcil kuş ...

Kaz,
Fransızca, oie.
İngilizce, goose.
Latince, Anser
Rusça, gus
Farsça, gaz.
Arapça, kazz, kaz, (ﻗﺰّ).

Uçabilen yabani veya evcil kuş.
Ördekgiller familyasından bazı türlere verilen genel addır. 
Uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş.
Kaz, iri ve beyaz veya boz tüylü, ayakları perdeli kuş türlerine verilen ad.
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani veya evcil kuş.
Anserinae alt familyasını oluşturan, iri beyaz veya boz, tüylü, ayakları perdeli kuş türleri.
Ördekgiller familyasından, gri ve beyaz tüylü, bitkiyle beslenen, bazı türleri göçebe olan, bâzı türleri ise kümes hayvanı olarak yetiştirilen, perde ayaklı büyük kuş cinsi.


Erkek ve dişisi aynı büyüklüktedir. Erkek ve dişi birbirine benzese de erkekler genellikle dişilerden iridir. Genellikle kuğulardan küçük, ördekten büyüktür. Beslenme şekli kuğu ve ördeklerden farklıdır. Genellikle doğu anadolu bölgesinde bulunur. Özellikle Kars bölgesinde yetiştirilir. Lezzeti ve onunla yapılan yemekler bölgede meşhurdur. Başlıca besinleri otlardır. Fakat böcek, yumuşakça ve küçük omurgalıları yiyen türleri de vardır. Hızlı bir yüzücü olmamasına rağmen suda rahatça yüzer, daldığında uzun zaman su altında kalabilir. Gagaları ile kanatlarını düşmanlarına karşı silah olarak kullanır. Kanatları uzun uçlara doğru sivrilen yumuşak sık tüylerle örtülüdür. Boyun bölümleri bütün türlerde gövdeden kısadır. Başlıca besinleri olan otları koparmaya uyarlanmış gagaları başa bağlandığı yerde genişler ve bazen kambur oluşturur. Erkek ve dişi kazlar uçarken ya da tehlike karşısında, kornayı andırır bir sesle ötüşür, kızdıkları zaman boyun tüylerini kabartırlar. Kazlar yaşamları boyunca tek eşlidir. Etleri lezzetli ve pek makbuldür.

Yuvalarını bataklığın sığ sularında veya bir tümseğin üzerinde yaparlar. Kuluçkaya yatan kazların yumurtalarından bir ay sonra sarı tüylü yavrular çıkar. Kaz yavrularının civcivlikten sonraki haline palaz, denir. Yavrular 3-4 ay içinde uçmaya başlarlar. 

Ördek ve kuğu ile yakından akraba bir kuştur. Vücut yapıları ördekten büyük, kuğudan küçüktür. Boyun uzunlukları ördeğinkinden fazla olmakla beraber, kuğununkinden kısadır; üstelik kazların boynunda kuğulardaki zarif kıvrılma görülmez. Perdeayaklılardan olan kazların bacakları daha uzun ve vücutlarının ortasına doğru olduğu için karada kuğu ve ördekten daha iyi yürürler.

Kaz eti son derece kuvvetli bir besindir. Protein ve yağ bakımından sığırdan daha zengindir. Kazlar özel bir şekilde beslenirse semirir ve karaciğerleri büyür. Bunun için kış başlarında 30-40 gün özel bir rejim takip edilir. Önceleri sade yulaf, sonra yulaf unundan yapılmış hamurlar, daha sonra arpa ve mısır unu yedirilir. Tuz, sarmısak ve haşhaşyağı da yedirerek hareket etmelerine meydan verilmezse iyice semirirler. Semiz kazların kara ciğerinden yapılan ezme kaz ciğeri adıyla satılır. Pek makbuldür.

Kaz türleri;
Akalınlı kaz, Anser.
Baltık Kazı, Boynuhilalli kaz, Boz Kaz, Bresse kazı,
Çizgili kaz,
Ekin kazı, Evcil kaz,
Gine kazı,
Kar kazı, Kuğu kazı.
Tarla Kazı,
Sibirya Kazı
Yaban kazı.

Kaz kelimesinin başka anlamları;
Budala.
Budala, ebleh kimse.
Gazyağı, petrol lambası.
Gaz yağı,
Ham ipek, ibrişim.
Makas.
Kesmek.
Kazık,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ