Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimi...

Mazhar Osman,
Mazhar Osman Usman,
Ordinaryüs Profesör Dr. Mazhar Osman Usman.
(D. 5 Mayıs 1884 - Sofulu/Yunanistan - Ö. 31 Ağustos 1951 - İstanbul)
Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı.
Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimi. 

1881 yılında Batı Trakya’da bulunan Sofulu’da doğdu. Mazhar Osman, birinci olarak Üsküdar Mülki İdadisi’nden mezun oldu. Askeri Tıbbiye’den Yüzbaşı Hekim rütbesiyle mezun oldu.  Askeri Tıbbiye’de akliye-asabiye (akıl ve ruh hastalıkları) bölümünü seçmesi yakın çevresi tarafından ayıplansa da, mezuniyetin ardından Gülhane Askeri Hastanesi’nin Akliye Servisi’ nde staj yaptı. Askeri Tıbbiye’ye bu kez muallim yardımcısı olarak giren Dr. Osman 1908 yılında Almanya’nın ünlü Münih ve Berlin Üniversitelerinde tıp ihtisasını tamamladı. 1911 yılında yurda dönen Mazhar Osman, Gülhane Askeri Hastanesi’nde görev yapmaya başladı. Ertesi yıl patlak veren Balkan Harbi’ne Askeri Hekim olarak katıldı. Gezici hastanenin başhekimi unvanıyla Çatalca ve Lüleburgaz cephelerinde kolera salgınına karşı büyük bir mücadele verdi.

1914 yılında Gülhane Askeri Hastanesi ve ordudan istifa etti. 
Haseki Hastanesi başhekimi olarak görev alan Dr. Mazhar Osman aynı yıl patlak veren I. Dünya Savaşı’nda Binbaşı rütbesiyle orduya alındı. 
Haydarpaşa Askeri Hastanesi akliye-asabiye mütehassısı (uzmanı) oldu.
Şişli Fransız Hastanesi (La Paix) Akıl Sinir Hastalıkları Bölüm Şefliği
Toptaşı Bimarhanesi (Toptaşı Akıl Hastanesi) Başhekimliği
Zeynep Kamil Hastanesi Akıl ve Sinir Hastalıkları Bölüm Şefliği ve Başhekimliği.

1920 yılında Hilal-ı Ahdar (Yeşilay)’ ın kurulmasında öncü oldu. Kurum I. Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşma emaresi gösteren uyuşturucu ve alkole karşı mücadele amacıyla kuruldu.

1933 yılında Ordinaryüs unvanını alarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Başkanlığı’na atandı. 1933 yılında Ordinaryüs unvanını alarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Başkanlığı’na atandı. 

Soyadı Kanunu’ndan sonra Usman soyadını alan Mazhar Osman, Türkiye’de nöropsikiyatri dalının kurulmasında öncülük etti. 1927 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni kurup yıllarca başhekimliğini yaptı. Prof.Dr. Mashar Osman, bu hastane’de Avrupa’da gördüğü tetkik metotlarının uygulama; modern, insancıl ve bilimsel yaklaşım sergileme imkanı buldu. 

Bir dönem, akıl hastalığı olanlara Mazhar Osmanlık denilmesi onun ne kadar büyük bir psikiyatrist olduğuna kanıt teşkil eder.

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Usman, 1951 yılında İstanbul'da öldü.

Eserleri;
Akıl Hastalıkları (1909), 
Sıhhat Almanağı (1933), 
Tababeti Ruhiye (İhsan Şükrü Aksel ile, 1941), 
Asabiye ve Akıl Hastalıkları, 
İstanbul Seririyatı (32 sene yayımlan Dergi).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ