Su yolu ...

Akak,
Akaç, Arh,  Ark, 
Biçik,
Evlek.
Gavar, 
Hark, Heküğe.
Kanal,  Kaptaş,
Mecra,
Mizam,
Peğ,
Surha (Sürha),
Yatak,

Su yolu; Suyu akıtmaya yarayan boru, hendek vb., dren.
Akaçlama; Bir yerde birikmiş suları borularla dışarıya akıtma, drenaj, tefcir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ