Ön doğru, ispatsız kabul edilen önerme ...

Postulat,
Fransızca, postulat.
İngilizce, postulate.
Ön doğru.
Prensip,
Gerçeklik
İspatsız kabul edilen önerme.
Gerçek olduğu mantıksal olarak varsayılan önerme, durum, gerçeklik.
Tanıtlamada baştan kabul edilmesi gereken gerçek, koyut.
Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belikten daha az olma ve tanımlanmayan ilkel gerçek. 
Doğruluğu ispat edilemeyen veya ispatına gerek duyulmayan ancak doğruluğu kabul edilen önermelere aksiyom ya da postulat denir. 
İspata gerek duyulmadan doğru, gerçek veya gerekli olduğu kabul edilerek bir fikre temel teşkil eden, bir fikre temel olarak alınan esas, ifade, prensip.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ