Olduğu gibi, hiçbir değişiklik olmadan ...

Aynen,
Aynıyla,
Arapça, aynen, (ﻋﻴﻨﺎً).
Arapça, ayn kelimesinden türetilmiştir.
Olduğu gibi, değiştirmeksizin, aynıyle.
Olduğu gibi, hiçbir değişiklik olmadan, aynıyla.
Hiçbir ayrılık göstermeksizin, tıpkı.
Mal olarak, malın kendisinden.
Bir şeyin aslı veya kendisi olarak. 
Tıpkısına, hiç bir şeyi değiştirmeden, aynı olarak.
Tıpkı, tamamıyla.
Bir şeyin aslı veya kendisi olarak. 
Tıpkısına, hiç bir şeyi değiştirmeden, aynı olarak.
Tıpkı, tıpkısı.
Tıpkı, aynen, olduğu gibi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ