Motorla çalışan bir tür güçlü testere...

Bıçkı,

Testere,
Berrat,
Bıçgu (Eski Türkçe).
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere.
Motorla çalışan bir tür güçlü testere.

El veya makine ile kullanılan, ağaç ve tahta biçen büyük testere.
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere.
Testere ağızlı bıçak.
Saraç bıçağı.
Deri ve kösele kesmek için ayak kabıcı ve saraçların kullandığı bir aygıt.
Bağ budamaya yarayan dişli bıçak.
Bağ budamaya yarayan eğri bıçak.
Bağ bahçe işlerinde kullanılan testereye benzer ağzı bulunan bıçak.
Bıçak bileme aracı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ