Kusur ...

Kamal,
Isparta yöresinde halk ağzında kusur için kamal kelimesi kullanılmaktadır.
Nakisa,
Eksiklik, 
Noksan.
Kusur,
Ayıp.
Hata,
İngilizce, defect, shame
Fransızca, defaut, 
Almanca, Fehler, Fehlstelle.
Bir yapı ya da yüzeyin düzgünlüğünü bozan bozukluk.
Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama.
Elverişsiz durum.

Kusur kelimesinin diğer anlamları;
Özür.
Genetik anormalliklere neden olan allel. 
Hayvanın verim yeteneğinin zayıflaması veya yaşam gücünün azalması. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ