Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse)...

Herzevekil,
Farsça herzevekil, 
(ﻫﺮﺯﻩ ﻭﻛﻴﻞ). 
Ukala dümbeleği.
Fodul, boşboğaz. 
Her şeye burnunu sokan.
Üstüne vazife olmayan şeylere karışan, her işe burnunu sokan kimse, ukala dümbeleği.
Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). 
Kendine vazife olmayan şeylere karışan. 
Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ