Katolik Hıristiyan literatüründe dini meseleleri tartışıp çözmek üzere bir araya gelen yüksek düzeydeki din adamları kuruluna verilen ad...

Sinod,
(Synode).
Grekçe sunodos, 
Latince synodustan.
Konsil,
(Concile, Council),
Kurul, meclis.
Latince Concilium.

Katolik Hıristiyan literatüründe dini meseleleri tartışıp çözmek üzere bir araya gelen yüksek düzeydeki din adamları kuruluna verilen ad.
Katolik Hıristiyanlık’ ta inanç, ahlak ve disiplin konularındaki problemleri karara bağlamak üzere davet edilen Katolik kilisesi piskoposlar kuruluna verilen addır. 
Doğu kiliselerinde konsil yerine sinod kullanılmakta ve bu kelime patriklerin danışma kurulunu ifade etmektedir. Ortodoks kiliselerinin en yüksek ruhani kurulunun adı ise Holy Synod veya Saint Synode’ dur.

Batı kilisesinde önceleri konsille eş anlamlı olarak kullanılırken günümüzde piskopos veya başpiskopos tarafından piskoposluk bölgesinin problemlerini çözmek üzere toplanan, din adamlarından oluşmuş mahallî kurulu ifade etmekte, bizzat piskoposların oluşturduğu kurula ise konsil denilmektedir. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ