Grup ...

Saf,
Grup, 
Fransızca, Groupe.
İngilizce, Group.
Almanca, Gruppe.
Arapça saff, (ﺻﺎﻒ)
Küme,
Dizi, sıra,
Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü
Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.
Kendilerini aynı gruba ait hisseden iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile oluşan sosyal birlik. 
Belli gereksinimleri karşılamak amacıyla birlikte hareket eden bireylerin oluşturduğu topluluk. 
Etkileşimleri bir dizi yapı ve kurala göre yapılandırılmış bireylerin oluşturduğu topluluk küme.

Saf kelimesinin diğer anlamları;
İyi niyetli, art niyetsiz.
Katıksız, arı, halis, 
Katışıksız, berrak, temiz.
Has.
Saf, temiz
Saf (halis).
Arapça, safvet, duru, açık olmak kelimesinden türetilmiştir.
İçine temizliğini bozacak bir şey karışmamış olan, temiz, duru, arı, berrak, halis
Kurnazlığa aklı ermeyen, içinde fesatlık olmadığı için kolayca aldatılabilen (kimse), saftirik.
Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil.
Zeki olmayan, derin düşünmeyen, dikkatsiz.
Bir şarap cinsi.
Tüylü ve yünlü hayvan.
Bir adam boyu yüksekliğindeki duvar.
Sille vurmak, tokat atmak.
Namazda cemaatin sırası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ