Geri hizmet ...

İkmal,
Arapça, ikmal, (ﺍﻛﻤﺎﻝ). 
Arapça, kemal, tam olmak, tamamlamak kelimesinden türetilmiş.
Eksikliklerini tamamlayıp tam hale getirme, tamamlama.
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.
Bitirme, sona erdirip tamamlama.
Tamamlamak. 
Bitirmek. 
Mükemmelleştirmek
Bitirme, Bütünleme, tamamlama,
Geri hizmet,
Geri hizmetle ilgili.
Lojistik,
İngilizce, logistic, 
Fransızca, logistique, 
Almanca, Logistik, 
Yunanca, Logistike, logistikos.
Askerlik mesleğinin savaşta veya askeri harekatta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek ve silah sağlama gibi çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü, lojistik.
Ordunun türlü itiyaçları ile ilgili işlerin bütünü.
Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.

Cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama.
İkmal, Bütünleme sınavı.
Lojistik, Modern mantık.
Kavramları kelimelerle değil göstergelerle göstererek işlem yapan, matematiğe dayalı mantık.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ