Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine ...

Bakalit,
Fransızca, Bakelite.
İngilizce, Bakelite,
Almanca, Bakelit
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine.
Formaldehitin (HCO) ve Fenol (C6H5 -OH) birleşmesiyle elde edilir. 

Bakalit, ısı etkisiyle kimyasal maddelere ve mekanik etkenlere çok dayanıklı, sert, çözünmez bir maddedir.
Örnek hazırlamada ve kalıplamada kullanılan, fenol ve formaldehitten oluşturulmuş ısıl katılaşma gösteren plastik özdek.
Formaldehit ile fenolden elde edilen, özellikle aside dayanıklı kapların, bazı elektrik malzemelerinin yapılmasında ve sanayide sert kauçuk ve selüloid yerine kullanılan suni reçine.
Yapay reçine.
Sanayide elektrik yalıtkanı, kalıplama ve döküm malzemesi, yapıştırıcı, renkli ve pişirilmiş emaye kaplama malzemesi gibi pek çok uygulama alanı olan yapay genel formaldehit reçinesi.

Bakalit, Belçikalı kimyacı Leo Hendrik Baekeland tarafından 1909 yılında bulunmuş suni bir reçinedir. İletken olmayan reçine, formaldehit ve fenolün, bazik ortamda amonyakla ısıtılması ile elde edilir. Reçineleşme olayı sırasında bakalit, ilkin sıvı ya da macun kıvamında bir madde olup, bu durumuna A bakaliti denir. Daha sonra ısı verilerek katı hale getirilir. Bu haline ise B bakaliti denir. Ardından toz haline getirilerek kağıt, asbest, elyaf, boyalar gibi dolgu maddeleri ile karıştırılarak kalıplara konur ve tekrar 300 °C’ye kadar  ısıtılarak sertleştirilir ki bu haline C bakaliti denir. Böylelikle bakalit istenilen biçimde ve istenilen yerde kullanılacak duruma getirilmiş olur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ