Eski dilde sayı, hesap...

Asare,
Farsça, Asare, ( آساره)
Fransızca, calcul,
İngilizce, account.
Sayı, hesab.
Hisab,
Amar,
Sayı,
Şümar,
Abar, 
Evar, 
Hesap defteri.
Arapça, Hesap, Hesab, ( حساب ).
Eski dilde hesap, sayı.
Eski dilde sayı ve şekil bilimi, matematik, 
Riyaziye,
Aritmetik.
Matematiksel işlem.
Öldükten sonra, dünyada yaptıkları işlerden dolayı insanların sorguya çekilmesi.
Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
Tutum, durum, anlayış.
Alacaklı veya borçlu olma durumu.
Oranlama, tahmin.
Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.
Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kağıt, hesap pusulası, adisyon.
Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge.
Sayılara ait kural ve işlemlerden bahseden ilim, aritmetik.
Bilinen veya kabul edilen sayı ve değerler üzerinde matematik işlemlerin yapılması işi.

Asare sözcüğü anber ve misk gibi şeylerin kokması anlamında da kullanılmaktadır.

Eski dilde, Amar;
Eski dilde hesap, tahmin, istatistik.
Araştırma sonucu olmayıp uygulamayla kazanılmış bilgiye dayanan, deneyimsel
Karında su biriktirme hastalığı,
Araştırma, inceleme.
Alacaklı veya borçlu olma durumu.
Oranlama, tahmin.

Muhasebe; 
Eski dilde hesap kitap işlerinin tümü.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ