Alyuvarların yapısında bulunan, kana kırmızı rengini veren protein...

Hemoglobin,
Hemokrom,
Emoglobin.
Fransızca hemoglobine.
İngilizce haemoglobin, 
Almanca Hamoglobin.
Yunanca, haimaglobos.
Alyuvarların yapısında bulunan, kana kırmızı rengini veren protein.
Alyuvarlar içerisinde bulunan ve yapısında demir taşıyan, kırmızı renkli bir solunum pigmenti.
Alyuvarların yapısında bulunan, dokulardan karbondioksidi akciğerlere, akciğerlerden oksijeni dokulara taşıyan, demir içeren ve kana kırmızı rengini veren protein.
Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.
Alyuvarlarda bulunan ve başlıca görevi oksijen taşımak olan kimyevi madde, emoglobin.

Alyuvarlarda bulunan, akciğerlerden dokulara oksijen götürüp karbondioksiti tekrar akciğerlere getirmekle görevli demir ve globin bileşiğinden oluşan, kana rengini veren pigment.
Hematin ve globin' in birleşmesiyle meydana gelmiş ve omurgalı hayvanların kanında bulunan kırmızı solunum pigmenti. Bileşiminde demir vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ