Alametifarika ...

Marka,
İtalyanca, marca,
İngilizce, brand, mark, 
Fransızca, marque, 
Almanca, Mark.
Bir işletmenin yaptığı malları ya da ürettiği ürünleri, başkalarının mallarından ayırmak amacıyla malın ya da sarmalacın üzerine konulan özel im.
Ticari marka.
Alametifarika,
Alamet-i Farika.
Ayırıcı işaret. 
Damga.
Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik.
Resim veya harfle yapılan işaret.
Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya veya benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret.
Tanınmış ürün, saygın kişi vb.

Marka sözcüğünün başka anlamları;
Sırmalı yelek.
Ceket.
Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça.
Beygirleri arabaya bağlamağa yarayan üç kısımdan oluşan düzen.Beygirleri arabaya bağlamağa yarayan üç kısımdan oluşan düzen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ