Yüksek miktar, meblağ, tutar anlamına gelen, genelde bankacılıkta kullanılan bir terim...

Montan,
Hacim,
Yüksek miktar, para miktarı, tutar.
Yüksek meblağ,
Büyük miktarda birikim.
Çok miktarda.
Yüksek miktar, meblağ, tutar anlamına gelen, genelde bankacılıkta kullanılan bir terim.
Finans çevrelerinde yekün, tutar anlamında kullanılan kelime. 
Fransızca montant sözcüğünden dilimize geçmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ