Tren vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makina ...

Lokomotif,
Fransızca locomotive
İngilizce, locomotive,
Almanca, locomotive.
Latince, locomotivei
Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine.

Demiryolu vagonlarını çekebilen ve kendisi de bir vagon gibi hareket eden makine.
Bir demir yolu üzerindeki tren vagonlarını çeken, buhar, elektrik vb. ile işleyen motorlu makine.
Demir raylar üzerinde vagonları hareket ettiren büyük makina. Yapı ve çalışma şekillerine göre çeşitli lokomotifler vardır.
Vagonları demiryolu üzerinde çeken, demir tekerlekli ve güçlü bir buhar, elektrik ya da dizel motoruyla çalışan, trenin en önündeki makine.

Buharlı lokomotifler: 
İlk defa 1804 yılında İngiliz Trevithich, South Wales’te ray üzerinde hareket eden lokomotifi yaptı. Elektrik hatlarının masraflı olması nedeniyle elektrikli lokomotifler yaygın değildir. Daha çok kısa hatlarda ve çok çabuk hızlanıp çabuk durabildiklerinden banliyö hatlarında kullanılırlar. Yaygın bir kullanımları olmamakla birlikte gaz türbinli lokomotifler de vardır. Ancak günümüzde sayıca ağır basan dizel lokomotiflerdir. Türkiye'de de buharlı lokomotifler 1960 yılından itibaren yerini dizel lokomotiflere bırakmış. Eskişehir' de kurulu bir lokomotif fabrikası vardır.

Lokomotif kelimesinin diğer anlamları;
Peşinden sürükleyip götüren (kimse ya da şey).
Değersiz, kötü filmlerin sürümünü sağlayabilmek için, bunlarla birlikte satışa, kiraya çıkarılan, tek başına verilmeyen iyi film.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ