Topluluk, Cemaat ...

Ehil,
Cemaat,
Arapça cemaat, (ﺟﻤﺎﻋﺖ).
Arapça, cem, toplamak kelimesinden türetilmiştir.
Bir yere toplanmış insan kalabalığı.
Bir yere toplanmış insanlar.
Takım, bölük.

Ahali,
Nefir,
Vefd,
Ehal,
Camia, Cümbür,
Barana,
Halk, 
Kalabalık,
Şuub,
Fie,
Topluluk, zümre,
Dar-ül fünun.
Birlik. 
Kütle.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ