Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil...

Oval,
Söbe,
Beyzi,
Ovoit.

Fransızca ovale, ovoide, oviforme, 
İngilizce, ovoid, oviform, 
Almanca, ovoid, eiförming, 
Yunanca, eidos, 
Latince, ovum (yumurta).
Yumurta şeklinde olan yapı. 
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi.
Özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan kapalı eğrinin oluşturduğu şekil.

Ayakkabı kalıbının kol gibi olan ve ayakkabıyı germeye yarayan parçası (Tokat yöresi)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ