Eskime, yıpranma ...

Farımak,
Güçsüz düşmek, yorulmak.
Eskimek, yıpranmak.
Vazgeçmek, usanmak
Halk ağzında Kocamak, yaşlanmak, ihtiyarlamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ