Çok zayıflamak ...

Erimek,
Tebah olmak.
Eski Türkçede erümek.
Çok zayıflamak.
(Bir kimse) Çok zayıflamak, incelmek.

Bir sıvı içinde katılığını kaybedip dağılmak, o sıvıya karışmak.
Çözünmek.
Isı etkisiyle sıvı durumuna gelmek, zeveban etmek.
Aşınma etkisiyle lifleri birbirinden ayrılıp incelmek, eskiyip akmak.
Eprimek.
Aşınıp incelerek dağılmak.
Utancından çok sıkılmak
Yok olmak, bitmek, tükenmek.
Arapça, Ishar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ