Büyük erkek kardeş ...

Aga,
Büyük erkek kardeş.
Ağabey, büyük erkek kardeş.
Abay,  Abi, Abe, Ago, Ahi, Aka.
Arkadaş.
Ağabet,
Birader,
Büyük erkek kardeş.
Ede,
Ağa ve bey kelimelerinden oluşan sözcük, eski Türkçedir. Bu kelime ağabey şeklinde yazılsa da genellikle abi şeklinde okunur. Ağabey, yaşça büyük kişiler için de kullanılır. 
Yaşça Büyük erkek kardeş.
Ağabey, büyük oğul, büyük erkek kardeş.
Ağabey, büyük erkek kardeş.

Ağa kelimesinin diğer anlamları;
Ağa, geniş toprak sahibi, sözü geçen kimse.
Halk ağzında, İleri gelen yaşlı kimseler için kullanılan hitap ve unvan sözü.
Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
Cömert, eli açık.
Koca, eş.
Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmi san,
Genellikle köy ve kasabalarda sözü geçen, nüfuzlu, zengin kimse.
Eskiden konaklarda çalışan hizmetkarların başı.
Osmanlı askeri ve idari teşkilatında bazı mevki ve rütbe sahiplerine verilen unvan. 
Dostum, arkadaşım anlamında seslenme ünlemi.
Baba, ata. 
Kayınbirader.
Kayınbaba, kaynata.
Şeyh.
Sevgili.
Saygıdeğer (kimse).
Baba, Bal, Balam, Bıra, Bilaz,
Dader, Dadaş, Dadender,
İni, İnisi,
Efendi, büyük, amir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ