Bulgaristan’ın Kutsal Çarı ...

Boris,
I. Boris,
Knez Boris Mihail,
(Ö. 2 Mayıs 907)
Bulgaristan’ın Kutsal Çarı.
Boris, 852-889 yılları arasında hüküm sürdi.
Tuna Bulgar Devleti' nin ve Ön Bulgarların ilk Hıristiyan hanıdır. Hristiyanlığa geçtiğinde Mihail adını aldı.

Aziz Boris Mihail, Bulgar Hanı Presian’ın oğluydu ve dini eğitimini Konstantinopolis Piskoposu Aziz Fotios’tan almıştı. Hükümdarlığı sırasında Bulgaristan’da Hıristiyan inancını güçlendirdi ve yaygınlaştırdı. 

Yaklaşık 850 yılında Sırbistan'da çıkan taht kavgası ve otorite boşluğunu değerlendirmek isteyen I. Boris, Sırbistan'a saldırdı. Ama, başarısız oldu. Bunun üzerine Sırplar ile barış antlaşması yaptı. I. Boris, 863 yılında Bulgar ordusu, müttefiği olan Fransa kralı Karlman'a yardıma gitmişken, Bizans imparatoru III. Mihail' in donanması Karadenize indirildi. I. Boris bunun üzerine, III. Mihail' e Hristiyanlığı kabul edeceğini ve kendisine din adamları göndermesini istemiştir. Bir süre sonra I. Boris ve yakın çevresi Hristiyan olmuştur. Bulgar kilisesi, Konstantinopolis Patrikhanesi' ne bağlanmıştır. Bulgar hanı, bundan sonra knez unvanını kullanıp Boris Mihail adını almıştır.

Knez Boris Mihail, 889 yılının başlarında tahttan çekilmiş ve bir keşiş olarak manastıra kapanmıştır. Tahttan çekilip ülkesinin yönetimini oğlu Vladimir’e bıraktı. Ancak Vladimir’in Hıristiyanlara zulmettiğini ve Paganizmi yeniden güçlendirmeye çalıştığını öğrenince, manastırdan ayrılıp kılıcını kuşandı ve oğlunu yenip tahttan indirdikten sonra yerine küçük oğlu Simon’u geçirdi. Ülkesinin yeniden Hıristiyan ellerde güvende olduğuna emin olduktan sonra da hayatını dindarlık ve huzur içinde sonlandıracağı manastıra geri döndü.

Ö. 2 Mayıs 907 tarihinde öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ