Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik...

Bağnaz,
Fanatik,
Mutaasıp,
Taassup,
Arapça Taassub, ( تعصب ).
Bağnazlık,
Yobazlık.
Fanatiklik,
Katı yandaşlık.
Bir düşünceye ve anlayışa körü körüne bağlanan ve ondan başka doğru bulunmadığına inanan, mutaassıp.
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik.
Benimsediği görüşü körü körüne savunma anlamında bir terimdir.
Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
Haksız yere husumet etmek.
Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanmak.
Türkçede taassup kelimesi yerine yobazlık ve bağnazlık kelimeleri de kullanılmaktadır.
Dini açıdan fazla salabetli (katılıkta) olma.
Zevkiselim sahibi olmayan kimse anlamındaki Almanca banause kelimesi bağnaz kelimesi ile ilişkilendirilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ