Bağışıklık yetmezliği olanlara damardan verilen antikor...

İvig,
İntra venöz imüno globilin (İVİG).
Damardan uygulanan antikor tedavisi .
Bağışıklık yetmezliği olanlara damardan verilen antikor.
Dünyada en yaygın kullanılan insan kan (plazma) ürünüdür. 
İVİG binlerce sağlıklı vericiden sağlanan plazmaların havuzlanması ile elde edilen normal insan antikor (poliklonal IgG’ nin tedavi edici) preparatıdır.

Emil von Behring ve Sihibassaburo Kitasato’ nun antikorların tedavide kullanılması için
çalışmalara başlanmıştır. 1952 yılında Ogdon Bruton, antikor yokluğu  ile karakterize olan ve kendi adı ile anılan yeni bir hastalık tanımlanmıştır. Bruton hastalığı denen bu  antikor eksikliği (hipogamaglobulinemili) hastalığının tedavisi için bir çocuğa dışarıdan antikor (gamaglobulin) verilerek tedavisi başarı ile uygulamıştır. 1979 yılında antikor eksikliği bulunan hastalarda ilk defa 1979 yılında başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ