Yerden gezegene ve Güneş'e uzanan iki doğru arasındaki açı...

Uzanım,
Tetavül,
Beynunet,
İngilizce: continuation, 
Fransızca: prolongement, 
Almanca: Forsetzung, 
Latin: continuatio.
Gezegen-Yer-Güneş üçlüsünün oluşturduğu açı.

Yerden gezegene ve Güneş'e uzanan iki doğrultu arasındaki açı.Yerden herhangi bir gezegene ve Güneş'e uzanan iki doğrultu arasındaki açı.
Yerden gezegene ve Güneş'e uzanan iki doğru arasındaki açı.
Gezegen-Güneş-Dünya üçlüsünün oluşturduğu açı.
Nitelik, özellik, ölçü, boyut.
Titreşim durumunda bulunan bir noktanın, herhangi bir anda titreşim merkezinden uzaklığı.
Titreşim yapan bir mıknatısın belirli bir durumda titreşim özeğinden uzaklığı. 
Titreşen bir cismin belirli bir anda titreşim merkezine olan mesafesi.
Bir dağılımın yayılmasını ölçmek üzere başvurulan ve dizideki gözlemlerin uç değerleri ya da en yüksek gözlemle en düşük gözlem arasındaki ayrıma eşit olan değer.
Bir gök cisminin, özellikle Merkür ve Venüs’ün dünyadan bakıldığında güneşe en yakın ve en uzak konumlarının açı olarak ifadesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ