Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk...

Kallavi,
Vezir kavuğu.
Sadrazam kavuğu.
Orijinal anlamında, ağırca veya büyükçe anlamına gelmektedir.
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk.
Vaktiyle vezirlerin giydikleri bir cins kavuk.
Sadrazam ve vezirlere özgü, üstü koni biçimine yakın telli kavuk.
Osmanlılar'da sadrazam ve vezirlerin giydiği koni biçiminde kavuk
Eskiden vezirlerin giydiği, üstüne tülbent sarılan bir cins kavuk.

Eskiden sadrazam ve vezirlerin giydikleri, iyi cins, yumuşak ve hafif keçeden yapılmış, üstüne çok ince Hint tülbendi sarılı, ön kısmında 4 parmak eninde meyilli sırma bir harç dikili, 40 cm kadar yükseklikte, üstü dar, altı geniş ve dört köşeli, içinde başın yerleşeceği bir yuva bulunan büyük kavuk.

Kallavi sözcüğünün diğer anlamları;
İri, büyük.
Çok iri, kocaman.
Lenduha,
Eskiden, Çok iri ve kaba.
Lenduha kelimesinin aslı, lend-i har olan sözcüktür. Farsça, Lendihar sözcüğünün anlamı eşeğin penisi anlamına gelir.
Ağır,
Büyük,
Önemli,
Ciddi,
Hatırı Sayılır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ