Tiyatro edebiyatı...

Dram,
Fransızca drame,
İngilizce dram, 
Almanca, drama.
Yunanca, drama.
Tiyatro edebiyatı. 
Tiyatro Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama. 
Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama. 
Lirik ve epik yanında üçüncü bir edebiyat türü. Genel olarak tiyatro yapıtlarının konuşma düzeni için kullanılır. 
Sahnede oynanmak üzere konuşmalı olarak yazılmış karşıt oluşların çatışmasıyla gelişen oyun.
Trajedi veya komedi nevinden sahne eseri. 
Trajedi ile komedi arasında karma bir sahne eseri.

Mecaz anlamda, Acıklı olay.
Halk dilinde ciddi oyun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ