Soya çekim ...

İrs,
Arapça, irs, (ﺍﺭﺙ).
İngilizce, Heredity.
Atavizm,
Gen,
Veraset.
İrsiyet.
İrs,
Ölen bir kimseden kalan para veya mala konma, hissesine miras düşme, veraset. 
Genetik özelliklerin atalarından çocuğa geçmesi veya aktarılması.
Kalıtım, soya çekim.

Karı ile kocadan her biri.
Vefat eden kimsenin vasi olup malını almak.
Ölen yakın akrabadan kalan mal, miras, mülk.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ