Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher...

Taş,

Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher.
Taş kelimesinin diğer anlamları;
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde.
Bu maddeden yapılmış, bu maddeden oluşmuş.

Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme.
Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme.
Dama, domino vb. oyunlarda kullanılan metal, kemik, plastik veya tahta parçalardan her biri.
Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb.nde oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde.
Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça.
Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ