Kuvvet, kudret...

Ker,
Arapça, ker, (كر).
Kudret, kuvvet. 
Arapça kudret, Güç, erk, erke, iktidar.
Mechud,
Nüfuz,
Forza,
İtalyanca forca.
Fransızca: force
İktidar,
Enerji, Erk, Erke,
Güç, kudret.
Fiziksel güç, takat,
Şiddet, zor, cebir:
Kuvvet kullanmak.
Yetke, erk, nüfuz.
Dayanıklı olma durumu.
Bir ülkenin silahlı gücü.
Güç.

Ker kelimesinin diğer anlamları;
Sağır, işitmez. 
Maksad ve meram. 
Sağır.
Yetenek,
Maddi güç, zenginlik.
Tanrı yapısı.
Tanrı'nın ezeli gücü.
Sağır, işitmez.
Kudret, kuvvet.
Maksad ve meram.
Yağmur suyu.
Suyu yerinden ağız ile içmek.
(Kız) erkek istemek.
Arapça, kerr, 
(ﻛﺮّ),
Savaşta geriledikten sonra tekrar saldırma, çekilme ve yeniden hücum etme anlamına gelir.
Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ