Kerestelik tomruk ...

Azman,
Fransızca: pautre, Almanca: balken
Kare biçimli, başkesit alanı 20x20 cm ile 30x30 cm arasında değişen yapı kerestesi.
Enine kesitinin boyutu 20 x 20 ile 30 x 30 santim arasında olan kerestelik tomruk.
Kerestelik tomruk.
Tomruk, Cezl.
Çok gelişmiş, Aşırı gelişmiş.
Cins ve nevinin icabından fazla büyümüş, gelişmiş, çok iri.

Azman sözcüğünün başka anlamları;
Teke.
Azma.
Beş yaşını geçmiş davar (Afyonkarahisar yöresi)
İğdiş edildiği, enendiği halde erkekliğini kaybetmiyen keçi, koç, boğa.
Doğuştan tek hüsyeli hayvan.
Enenmiş, iğdiş edilmiş koç, keçi.
Damızlık olarak ayrılmış erkek keçi, davar.
Erkek hindi (Burdur yöresi)
Boğa, dört yaşını geçmiş boğa.

Av köpeği (Sinop, Gerze yöresi)
Mevsiminden önce doğan kuzu, oğlak.
Dört yaşında sığır.
3 -4 yaşında dişi davar, keçi.
Çalı ve dikeni bol tarla.
Bataklık (Samsun-Muğla yöresi)
Kilit.
Bitkilerde kök filizi, sürgünü.
Beyaz pancar kökü.
Gök, Dil (Uludere Hakkari yöresinde halk ağzı)

Melez. 
İki ayrı cins hayvandan doğma.
(Hayvan için) İki ayrı cinsten meydana gelen, azma, melez.

Tomruk biçme makinesi, Katrak.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ