Karşılık beklemeden gösterilen sevgi ...

Atıfet,
Arapça, Atıfet, Atifet, (ﻋﺎﻃﻔﺖ).
Karşılık beklemeden gösterilen sevgi.
Koruma, sevgi, Acıma. 
Şefkat. 
Esirgeme.
Hüsnü zan. 
Karşılıksız sevgi.

Arapça, atifet, meyletmek, şefkat göstermek anlamındaki atf  türetilmiş.
Karşılık beklemeden verme, ihsan etme, cömertlik, kerem
Merhamet, acıma, esirgeme, şefkat.
Eskiden, İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet.
Eskiden, Karşılık beklemeden gösterilen sevgi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ