Karagöz oyununda kullanılan kamış düdük...

Nareke,
Kamıştan yapılmış bir çeşit düdük.
Karagöz oyununda kullanılan kamış düdük.
Nareke, Kamıştan yapılmış, kavala benzer bir tür düdüktür.
Bir ucuna bir sigara kağıdı bağlanan ve bunun üç parmak aşağısına açılan bir delikten üflenmek suretiyle çalınan, iki baş parmak kalınlığında ve bir karış uzunluğunda bir nevi kamış düdük.

Karagöz oyunu, 1)Mukaddime (Giriş), 2)Muhavere (Söyleşi, atışma), 3)Fasıl, 4)Bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. Oyunun Mukaddime (Giriş) bölümünde nareke kullanılır. Oyundan önce perdenin ortasına göstermelik konur. Nareke üflenince arı vızıltısı gibi bir ses çıkarır. Nareke zırıltısı, tef velvelesi ile ortadaki göstermelik kaldırılır. Göstermelik oyun hakkında fikir veren bir tasvir olabileceği gibi oyun ile ilgisiz bir tasvir de olabilir. Göstermelik konmasının amacı seyircinin oyuna odaklanmasını sağlamak ve oyunun başladığını belirtmektir.

Bütün tasvirlerin tek taklitlerini Hayali denen usta yapar. Şarkılarda Çırak yardım eder. Yardımcı sesler ve diğer işler Hayali'nin yardımcısı, Yardak tarafından yapılır. Yardak tarafından Tef, Zil, Nareke, kullanılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ