İçle ilgili ...

Dahili,
İçle ilgili.
Arapça dahili, (ﺩﺍﺧﻠﻰ).
Arapça, dahil  kelimesinden türetilmiş.
İçe ait, içle ilgili.
Bir devletin, bir kurumun, bir ailenin kendi bünyesiyle ilgili.
Karşıtı; Harici, 
Harici: Dışla ilgili, dışa ait, dıştan. Dış ülkelerle ilgili.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ