Gafil ...

Aymaz,
Gafil,
Basiretsiz,
Arapça gafil, (ﻏﺎﻓﻞ),
Arapça, ihmal etmek anlamındaki gaflet kelimesinden türetilmiştir.
Çevresinden ve gerçeklerden habersiz olan, gaflet içinde bulunan, dalgın, dikkatsiz ve düşüncesiz (kimse), Basiretsiz, aymaz.
Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. 
Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ