Eskiden, makam, yüksek memuriyet ...

Mansıp,
Mansıb,
Arapça, mansıp, mansıb, (ﻣﻨﺼﺐ).
Makam,
Arapça, Makam, (ﻣﻘﺎﻡ)
Arapça, Makam sözcüğü, ayakta durmak anlamındaki kiyam'dan türetilmiştir.
Yüksek memuriyet.
Yüksek mevki,
Memuriyet.
Devlet hizmeti.
Rütbeli yer.
Cah,
Durulacak yer, durak, mekan, mahal.
Arapça, nasb, dikmek, yükseltmek, tayin etmek anlamından nasıp kelimesi türetilmiş.
Devlet kademesinde yüksek mevki, yüksek ve önemli memuriyet, mansıp, cah.
Devlet hizmetinde büyük memurluk, erişilmek istenen yüksek mevki, makam.
Mansıp almak, Bir üst dereceye yükselmek, terfi etmek.

Mansıp kelimesinin diğer anlamları;
Mesned,
Mansab.
Musikide usul,
Tempo.
Salikin Allah yolunda ulaştığı kalıcı mertebe, manevi rütbe.
Peygamber, veli vb. büyük bir zat adına yaptırılmış olan türbe, mezar, ziyaretgah.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ