Eski dilde, Yiğitlik, yüreklilik, cesaret ...

Şecaat,
Arapça, şecaat, (ﺷﺠﺎﻋﺖ).
İngilizce, courage, bravery.
Fransızca, volerie.
Yiğitlik, yüreklilik, cesaret.
Yiğitlik, bahadırlık, cesaret ve kahramanlık.
Cesurluk, korkusuzluk.
Yiğitlik.
Kalp metinliği.

Cesaret, yiğitlik, bahadırlık ve kahramanlık.
Kişinin şiddet veya savaş anında cesaret göstermesidir. 
Şecaat itidali bir durumdur. Bir kişinin taşıdığı cesareti anlatmak amacıyla kullanılan bir kelimedir. Kişinin kalbinde var olan cesareti ile her türlü tehlikeyi karşısına alarak, korkusuzca ayakta durmasını şecaat kelimesi ile anlatabiliriz.

Şecaat sözcüğünün anlamına yakın manada necdet kelimesi kullanılmaktadır. Necdet, korku ve dehşet dolu, olağan üstü haller karşısında sabır ve sebat göstermek, korkuya düşüp uygunsuz bir iş yapmamaktır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ