Değişim ...

Takas,
Varyasyon,
Tahavvül,
Arapça, tahavvül, havl, (ﺗﺤﻮّﻝ)
İngilizce: variation,
Almanca: Variation
Fransızca: variation,
Latin: variatio.
Trampa,
Trok,
Değişim.
Mübadele,
Değiş tokuş,
Değişme, bir halden başka bir hale geçme.
Üretilen malların başka mallar veya para karşılığı değiştirilmesi.
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi.
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ