Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret...

Alarm,

Fransızca alarme,
Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret.
Bu işareti veren düzenek.
İtalyanca, alle arme (silah başına!)
Bir tehlike anında herkesi haberdar etmek için zil, siren gibi araçlarla verilen uyarma işareti.
Düdük, çan vb. işaretlerle haber verilen tehlikeli durum.

(Ordu ve zabıta kuvvetleri için) Silah başına! emri.
Bir tehlikeyi önceden gösteren belirti, işaret, alamet.
Tehlike anında herkesi haberdar etmek için verilen işaret.
Korkutmak, dehşete düşürmek.
Tehlikeden haberdar etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ