Aniden başlayan hastalık nöbeti ...

Akse,
Fransızca acces,
Kriz,
Fransızca crise.
Tutarak.
Aniden başlayan hastalık nöbeti.
Hastalık nöbeti, kriz, akse.
Bir hastalıktan ileri gelen nöbet, kriz.
Bir organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse.
Olayların güç ve tehlikeli bir durum almasından doğan genel sıkıntı, buhran
Birdenbire gelen ve kısa süren hastalık nöbeti.
Bir kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım.
Çöküntü.
Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran.

Akse başka anlamı;
Yüz, surat (Antakya -Hatay yöresinde 
yerme anlamında)
Bir şeyin çok kıt bulunması durumu.
Bir şeye duyulan ani ve aşırı istek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ