Alışveriş ...

Aksata,
Alışveriş.
Aksata, 
(Ankara yöresinde halk ağzı ile alışveriş)
Alma verme.
Pazar,
Alım satım, 
Muamele, 
Ahzüita, 
Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar.  

Ahzu-ita, 
Arapça, alma anlamındaki ahz ve verme anlamındaki ita kelimelerinden türetilmiştir.
Alış veriş, Aksata (Ahz u ita)
İngilizce: purchase, buying,  shopping.
Fransızca: achats
Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi.
Genellikle satın almak anlamında kullanılan, alıp satma işlemi.
İlişki, münasebet.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ